REICO

Filosofie firmy Reico Vital-Systeme

život v minerální rovnováze

Reico & Partner Vertriebs GmbH je německý rodinný podnik, který byl v roce 1992 založený přírodním léčitelem zvířat Konradem Reiberem. Nyní jej provozuje společně se svými dcerami. Základy rodinné firmy jsou postaveny na znalostech a zkušenostech z více než 40-letého vývoje a distribuce krmiv a doplňků stravy pro domácí zvířata.

Proto, aby byly zákazníkovi poskytnuty co nejlepší informace, rozhodla se firma v roce 2003 pro přímou distribuci. Podnik REICO je od roku 2006 členem Sdružení přímého prodeje v Německu (Bundesverband Direktvertrieb Deutschland). Jedná se o sdružení známých německých a mezinárodních firem s přímou distribucí, které stanovily hlavní zásady ochrany zákazníka a spotřebitele a k nim se i zavazují.

Firma REICO vytváří produkty v harmonii s koloběhem přírody. Znamená to vytvořit harmonii v cyklu - zdraví pro půdu, rostlinu, zvíře a člověka.

Nabídka produktů je zaměřená na potřeby člověka, zvířete, rostliny a půdy. S těmito produkty chce firma REICO v těchto systémech aktivně přispět k vytvoření rovnováhy a trvale jí zlepšit. Proto nabízí např. pro zvířata širokou paletu bohaté, hodnotné a vhodné stravy pro daný živočišný druh.

Hlavní kompetence firmy REICO spočívá kromě jiného v unikátním výrobním procesu, při kterém se jemně mikronizují byliny a mořské řasy se zachováním všech obsahových a přírodně účinných látek.
Neustálým úsilím této tradiční firmy je vyvíjet jedinečné produkty s vysokou kvalitou na bázi přírodních surovin.
Všichni partneři společnosti REICO, produkující vysokohodnotné produkty pro půdu, rostlinu, zvíře a člověka, jsou spolehlivými partnery a stejně jako samotný podnik kladou velký důraz na neměnnou vysokou kvalitu.

Základní filozofie firmy REICO VITAL-SYSTEME - vychází z vědeckých poznatků o přírodním koloběhu minerálních látek a minerální rovnováze.

Krmivo zahrnuje 53 aktivujících a 53 regulujících minerálů, které přijímáme my i zvířata potravou. Přičemž každý z těchto prvků má svůj význam. Z tohoto hlediska je důležité, aby se tyto minerály podle možností co nejpřesněji udržovaly ve všech systémech (půda, rostlina, zvíře, člověk) v rovnováze. Člověk a zvířata jsou velmi úzce spjatá s okolím, které je obklopuje. Pocit pohody a zdraví nezávisí jen na počasí, ale ve velké míře i na kvalitě stravování.