ČLOVĚK

Přes 30 let zkoumali vědci minerály a stopové prvky na základě přírodního koloběhu. Poznatky o minerální rovnováze přibývaly ve vědecko-výzkumné a vývojové práci firmy Reico Vital-Systeme.

106 prvků periodické tabulky zahrnuje 53 aktivujících a 53 regulujících minerálů, které přijímáme stravou. Jak lidé, tak i zvířata. Každý z těchto prvků má svůj důležitý význam. Z tohoto hlediska je důležité, aby se tyto minerály podle možností co nejpřesněji udržovali v rovnováze. Lidé i zvířata jsou úzce spjaty s okolím, které je obklopuje. Pocity pohody a zdraví však nezávisí jen na počasí, ale do značné míry také na kvalitě stravování.

Každý, kdo už měl někdy překyselený žaludek ví, jaký nepříznivý vliv může mít nerovnováha při přijímaní potravy. Při ztrátě minerální rovnováhy může dojít k poruchám látkové výměny.

Přehnojením půdy v důsledku průmyslové výroby v zemědělství může vzniknout minerální nerovnováha. Když se budou půdě, na které pěstujeme naše potraviny, dodávat převážně aktivující minerály, projeví se to na mikroorganismech žijící v ní a obsahem výživných látek v následující úrodě. Špatnou půdou tedy vzniká nerovnováha, která se potravou dostává k člověku a ke zvířeti. Tomuto se může zabránit udržováním vyváženého kyselého a zásaditého prostředív těle. Přísunem zásaditých minerálů pestrou a vyváženou stravou se může překyselení organismu taktéž znovu dostat do rovnováhy.

Jakmile je tělo překyselené, nadměrně vyčerpává své zásoby minerálních látek (například kosti, kůže, vlasy, srst, zuby, klouby). Nepřetržitá demineralizace, jak ji známe, může mít za následek oslabení imunitního systému a zhoršení zdraví, vitality a dobré fyzické kondice. Když se však nachází člověk a zvíře v minerální rovnováze, funguje imunitní systém optimálně. To je základem dobré fyzické kondice, dobrého zdraví a vitality.

Naše široká paleta produktů je zaměřena na potřeby člověka, zvířete, rostliny a půdy. S našimi produkty chceme aktivně přispět k znovuvytvoření rovnováhy v těchto systémech a trvale ji zlepšovat.

Všechny nabízené potraviny, doplňky stravy a kosmetické přípravky nemohou nahradit lékařské ošetření ani léčbu pomocí léků.