KŮŇ

Koně se živili velkým množstvím rostlin v jejich příslušném životním prostředí. Tyto trávy a byliny přitom rostly na půdě, která nebyla vyčerpaná ani intenzivním polnohospodářstvím ani poškozena vlivmi prostředí.Jestliže chceme krmit naše domácí zvířata vhodným druhem potravy pro daný živočišný druh a zároveň zdravě, podáváním výlučně průmyslně získaného základního krmiva s trochou minerální směsi to není úplně možné. Tak velké množství rostlinných obsahových látek nejrozličnějších bylin, které požívá divoko žijící býložravec není možné nahradit něčím jiným, jen podle možností co nejširší paletou právě těchto bylin.

Přitom nezáleží na krmné rostlině jako celku, ale na obsahových látkách rostlinných buněk. Celulóza buňkových stěn a struktury rostlinné vlákniny mohou být sice trávicí soustavou našich koní štěpeny, avšak při celkovém energetickém hospodaření těla sehrávají tyto minimální množství pouze vedlejší úlohu. Na druhé straně jsou tyto pro zvíře jako i pro nás pouze zátěží. Proto podrobujeme naše bylinné přísady procesu, který byliny odvlákňuje a jejich buňky při teplotě 36°C mele tak jemně, že jsou všechny rostlinné buňky zničené čistě mechanicky a živočišný organismus dokáže tyto vysokohodnotné obsahové látky okamžitě a bez překážek vstřebat.

Použitím rostlin z rúzných zemí a smícháním s mořskými rostlinami jako i s různými vybranými druhy řas zabezpečujeme zároveň zásobení koní stopovými prvky a mikroživinami, které jsou nezbytné pro optimální zdravotní stav zvířat (jako i lidí). Vaším koním je k dispozici 13 různých krmných příměsí, s kterými se dá dalekosáhle odstranit, anebo se už dopředu vyhnout stavu nedostatku v závislosti od výkonových požadavků a individuality zvířat.

Všechny bylinné produkty pro koně jsou k dispozici v baleních se znovu uzavíracím a aromu chránicím systémem.

Odměrka: na přiložené odměrce je množství uvedeno v mililitrech (ml). při prvním použití odměrky odvažte, prosím, potřebné množství pro Vašeho koně v gramech (g) a označte toto množství na odměrce.